Psaní ú / ů (u s čárkou a s kroužkem) - Jsem copywriter. Kdo je víc? (2024)

Čeština - gramatika, pravopis

0 komentářů

 • ocún
 • trojúhelník
 • u
 • u s čárkou
 • u s kroužkem

Na základní škole jsme se učili, že na začátku slova se píše u s čárkou, všude jinde se píše u skroužkem. Existuje však řada výjimek, kdy se u s čárkou použije i uprostřed slova.

Pokud se jedná o slovo složené, kde se u vyskytuje na začátku druhé části, je vždycky sčárkou. Proto máme trojúhelník a ne trojůhelník. Další výjimkou jsou citoslovce. Zvířátka dělají bú a vrkú. Zvláštní kategorií jsou slova přejatá, která se ne vždy řídí pravidly. Proto máme výjimky jako múza nebo skútr. Úplně mimo všechna pravidla stojí slovo ocún, kde se u sčárkou píše i přesto, že nepatří do žádné zvýše zmíněných kategorií.

Vněkterých slovech, kam by se možná hodilo u skroužkem nebo u sčárkou, píšeme u krátké. Například ve slově buvol. Pravidla českého pravopisu dodávají, že vněkterých případech je vumělecké literatuře možné označovat délku odlišně.

Příklady SPRÁVNÉHO použití u skroužkem:

 • Král seděl na trůně.
 • Vrátil se domů.
 • Bratrův pokoj je teď prázdný.
 • Potřebuje stovku mužů.
 • Přines pánům čaj!

Už jste četli? Vít x výt

Píše výt nebo vít? To by si měli někteří lidé zopakovat, protože kolem sebe stále potkávám toto slovo napsané špatně. Přitom to není nic tak složitého. Správně je vít i výtTrochu vám možná zamotám hlavu, když přiznám, že obě varianty zápisu jsou správné. Na čem však záleží je kontext a význam.Výt s tvrdým y je...

Příklady SPRÁVNÉHO použití u sčárkou:

 • Napiš domácí úkol.
 • Zúčastnil se maratonu.
 • Kráva dělá .
 • Objednal si ragú.
 • Ocún jesení je bylina.

Napsat komentář

Článek ”Psaní ú / ů (u s čárkou a s kroužkem)” má již 0 komentářů

  Ostatní uživatelé také četli:

  Jiří Matěj Brůna: Absolvování jakékoliv školy není zárukou ničeho

  Jiří Matěj Brůna. Je mu 29 let. Vystudoval více než 7 škol. A má jedno z nejdelších jmen v ČR. Ing. Bc. Jiří Matěj Brůna, DiS., C.M., MBA, MSc. Jirku jsme si ale nevzali na pokec jenom kvůli titulům. O těch si můžete přečíst jinde. Nás zajímaly zcela jiné věci. Které? No to si přečtěte...

  Vískat x výskat

  Znáte rozdíl mezi slovy vískat a výskat? Obě slova jsou napsaná pravopisně správně, ale každé je nositelem jiného významu. Vískat znamená hladit, laskat, probírat vlasy. Pro lepší zapamatování pravopisu můžete použít pomůcku. Když někoho hladíte po vlasech, tak se kněmu chováte něžně, jemně. Pište tedy měkké „i“.Sloveso výskat se používá pro označení halekání nebo hlasitého...

  Dužina x dužnina

  Zde chybu neuděláte. Obě varianty jsou totiž správné. Dužina i dužnina mají totožný význam. Jedná se o měkkou část plodu okolo sem*na. Ovšem může nastat i drobná odchylka ve významu. Slovo dužnina se častěji vyskytuje při označení části plodnice hub. Příklady SPRÁVNÉHO užitíslova dužina / dužnina: Nekupuj ten pomerančový džus sdužinou / dužninou, nechutná mi....

  Proč je důležité mít sny? A proč byste si je měli také občas vyplnit?

  Snápadem, že napíšu tento článek, jsem přišel už tak půl roku nazpět, kdy jsem si vybavil rozhovor se svou kamarádkou. Kdysi jsem jí položil docela jednoduchou otázku. Zeptal jsem se jí, zda má nějaký tajný sen, který by si chtěla někdy splnit. Její odpověď mě docela vyděsila – žádný sen nemá a vlastně ani nikdy...

  Plazma x plasma

  Vtomto případě jsou obě varianty správně. Přesto doporučujeme používat spíše tvar plazma spísmenem „z“ uprostřed. Variantu plazma můžete napsat do jakéhokoliv textu a nebude to špatně. Jedná se o takzvaně stylově neutrální variantu. Jinými slovy to znamená, že tvar plazma nebude vzbuzovat zbytečnou pozornost. Plazma i plasma je správně! Jedná se o takzvané dublety Pravopisně...

  Bolístka x bolíska

  Bolístka, nebo bolíska? Výraz bolístka je zdrobnělé a obvykle expresivní označení pro bolestivé místo, potažmo nepříjemný tělesný pocit soustředěný na jednom bodě, ať už způsobený nemocí, nebo fyzickým poraněním. Přeneseně ho lze použít také pro duševní neduh, případně záludnou svízel či potíž, která nemá jednoduché řešení.Slovo bolístka je odvozeno od slova bolest, proto jej vždy...

  Indonésie x Indonézie

  Spousta lidí neví, jak se slovo Indonésie píše správně. Potíž je přece jenom v tom, že ve slově Indonésie slyšíme z.Jak je to tedy s pravopisem? ✅ Indonésie – gramaticky správná varianta. Slova odvozená se tudíž píšou také se s,tudíž obyvatelé Indonésie jsou Indonésané.❌ Indonézie – špatná, nesprávná varianta.Skloňování slova IndonésieIndonésie je rodu ženského a...

  Láska a zamilovanost

  Proč, když jste zamilovaní, tak se chováte úplně jinak? Protože jsme tak naprogramovaní od přírody. Znáte to, když jste zamilovaní, tak jste schopni odpustit co*koliv. Zapomenout na kohokoliv během okamžiku.Změnit svůj život od základu.Děláme se lepšími a silnějšími, než ve skutečnosti jsme. Anebo se naopak podceňujeme (nejsme přece pro toho druhého dost dobří, nezasloužíme si...

  Madeira x Madejra

  Madeira nebo Madejra? Anebo snad madeira? Co je správně? A co vlastně Madeira je? Madeira (madeira) – správná podoba je pouze tato, i přesto, že v češtině je dvojhláska ei neobvyklá.Madejra (madejra)– tato podoba je nesprávná.Slovo MADEIRA má několik významů.Madeira, jejíž přesný portugalský název zní Região Autónoma da Madeira je označení souostroví v Atlantském oceánu,...

  Kupole x kopule

  Čeština je někdy přísná, ale vněkterých případech také shovívavá. Pokud napíšete kupole je to varianta, která je podle pravidel českého pravopisu správná. Stejně tomu je i vpřípadě tvaru kopule. Je tedy na vás, kterou variantu si vyberete. Co značí pojmy kupole a kopule? Kupole/kopule je pojem zarchitektury. Jedná se o polokulovou klenbu. Kupole/kopule najdete například...

  Načíst dalších 10 článků Psaní ú / ů (u s čárkou a s kroužkem) - Jsem copywriter. Kdo je víc? (2)

  Search

   Kategorie

  • Všechny články (1840)
  • BOZP (6)
  • Čeština - gramatika, pravopis (979)
  • GDPR, ochrana osobních údajů, cookie policy (13)
  • Google Analytics (5)
  • Internetový marketing (109)
  • Kdy a kdo mě nasral? (4)
  • Komunikace (22)
  • Lekce PR (8)
  • Marketing (159)
  • Nová zelená úsporám (6)
  • Novinky (3)
  • O mužích (30)
  • O ženách (33)
  • Podnikání (53)
  • Podnikání a firmy (155)
  • Podnikání na internetu (51)
  • Práce ve firmě (10)
  • Příručka marketéra (80)
  • Psychologie (44)
  • Rozhovory (117)
  • Různé (84)
  • Slovník pojmů (240)
  • Speciální znaky (59)
  • Svátky, výročí a významné dny (410)
  • Tvorba textů (26)
  • Účetnictví (1)
  • Vztahy (26)
  • Zajímavosti (7)
  • Zdraví (23)

  Zobrazit všechny komentáře

  Nejčtenější články

  • Marketingový kalendář – seznam všech důležitých datumů, významných dnů a státních, mezinárodních a světových svátků(244277) přečtení
  • Ježdění x jezdění(158870) přečtení
  • Ježíšek x ježíšek(101940) přečtení
  • Jak se vyrovnat s rozchodem snadno a rychle?(81932) přečtení
  • NFT – co to je a proč byste si jej měli koupit?(63778) přečtení
  • Zájmeno jež, jenž, již, jíž – skloňování(46843) přečtení
  • Nejčastěji špatně používaná slova v češtině(45442) přečtení
  • Shodit x zhodit x schodit(45226) přečtení
  • Rozumět x rozumnět(44738) přečtení
  • Kouzlo nedostupnosti: Méně je někdy více – 1. část(40815) přečtení

  Psaní ú / ů (u s čárkou a s kroužkem) - Jsem copywriter. Kdo je víc? (3) Načíst dalších 10 článků

  Psaní ú / ů (u s čárkou a s kroužkem) - Jsem copywriter. Kdo je víc? (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Greg Kuvalis

  Last Updated:

  Views: 6110

  Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Greg Kuvalis

  Birthday: 1996-12-20

  Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

  Phone: +68218650356656

  Job: IT Representative

  Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

  Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.